JML-assets

Rejestracja nowego podmiotu

Dbamy o Twój biznes od samego początku. Jeśli interesuje Cię otwarcie nowego podmiotu w Polsce, zapraszamy do kontaktu z nami.

Oferta spółki JML ASSETS skierowana jest do wszystkich firm, które chcą rozpocząć lub już prowadzą swoją działalność, ale z racji ograniczonych zasobów personalnych, finansowych lub organizacyjnych, wszystkie działania niezwiązane bezpośrednio z profilem firmy chcą zlecić na zewnątrz wiarygodnemu partnerowi, który zadba o obsługę administracyjną jak o własną.

Klientami firmy są zarówno firmy polskie z sektora MŚP, duże firmy chcące prowadzić własny oddział na Górnym Śląsku, jak i firmy zagraniczne, które ze względów handlowych, formalnych lub prestiżowych chcą posiadać firmę lub biuro kontaktowe w Polsce, zlokalizowane w najbardziej zindustrializowanej części Polski, w regionie dobrze skomunikowanym, w pobliżu przemysłu i relatywnie niedaleko od granicy z kolejnymi rynkami zbytu: Czechami i Słowacją.

W zależności od profilu klienta, jego działalności i potrzeb oferujemy indywidualnie dobrany pakiet usług. W celu zapoznania się z naszą szczegółową ofertą, zapraszamy do kontaktu z nami.