JML-assets

Dane prawne

NIP: PL9542741743

REGON: 243181329

KRS: 0000451378 (Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS)

Wysokość wkładu: 115 000,00 zł